Konsultcje 250x250

Głosujemy na Społeczne Wnioski do Budżetu Gminy Wołomin 2020

KOCHANI RODZICE!!!

Od dnia 5 czerwca 2019 do dnia 1 lipca 2019 odbywa się głosowanie na projekty zgłoszone jako Społeczne Wnioski do Budżetu Gminy Wołomin 2020.

W tym roku zgłosiliśmy 2 projekty:

  • w kategorii Przestrzeń Publiczna
    1005 – „Estetycznie wokół Czwórki”
  • w kategorii Aktywny Mieszkaniec
    2010 – „Spartakiada podwórkowa – świat poza siecią”

Prosimy o głosowanie! Dzięki Państwa zaangażowaniu pozyskaliśmy już ponad 350 tys. zł dla szkoły z poprzednich projektów WBO.

RAZEM MOŻNA WIELE! GŁOSUJMY!!!

Druki do pobrania na portierni i na stronie naszej szkoły (poniżej):

Wypełnione karty do głosowania proszę przynosić do wychowawców.
Mamy nadzieję, że i w tym roku Rada Rodziców ufunduje lody klasie, która uzbiera najwięcej kart!