Ania

Dla Niepodległej

W dniu 6 listopada 2018 r. w Zespole Szkół w Tłuszczu odbył się finał Powiatowego Konkursu o Niepodległej „Wolność to diament do oszlifowania”. Organizatorami tego wydarzenia kulturalnego byli: Powiat Wołomiński i Zespół Szkół w Tłuszczu. Honorowym patronatem imprezę objęli: Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Do konkursu zgłosiło się 16 szkół podstawowych i średnich z powiatu wołomińskiego, a jury oceniło 71 prac plastycznych i literackich. Zmagania konkursowe odbywały się w 3 kategoriach wiekowych: klasy 1–4 szkoły podstawowej, klasy 5–7 szkoły podstawowej oraz klasa ósma szkoły podstawowej, klasa trzecia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

Ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie do konkursu zgłosiliśmy 5 prac plastycznych, ukazujących symbole niepodległości. Nagrodę za II miejsce w drugiej kategorii wiekowej zdobyła uczennica Aleksandra Żelazowska z klasy 7b, a wyróżnienie w trzeciej kategorii wiekowej uczennica Anna Rudzińska z klasy 8a. Opiekunem uczestników konkursu z ramienia naszej szkoły była p. Beata Mrozowska. Gratulujemy nagrodzonym uczennicom.

Beata Mrozowska

Zobacz dyplomy