Listopad Za Free W Wołominie

Bezpłatny miesiąc z judo – zapraszamy

Uczniowski Klub Sportowy „SameJudo” działający w szkole i współpracujący z Urzędem Miasta jako organizacja pozarządowa, która działa na terenie miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizuje akcję „Bez odporności nie ma zdrowotności!”.

Chcieliśmy zaprosić dzieci na bezpłatny miesiąc z judo. Judo jest dyscypliną olimpijską, promowaną przez UNESCO jako najbardziej ogólnorozwojowy sport dla dzieci.

Zapraszamy na zajęcia zgodnie z grafikiem na naszej stronie internetowej www.samejudo.pl

Co należy zrobić? Wystarczy tylko Zarejestrować się w naszym systemie.

Mariusz Sychowski
UKS „SameJudo”