Patriotyczny 1

Apel z okazji Święta Niepodległości

Jak co roku w ZS nr 4 uroczyście obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W dniu tak ważnym dla każdego Polaka, na okolicznościowym apelu, klasa II i gimnazjum (pod kierunkiem p. Anny Kanabrockiej) przypomniała wszystkim zebranym najważniejsze wydarzenia związane z istnieniem państwa polskiego. Podkreśliła też za Janem Pawłem II wagę znajomości własnych korzeni – „Naród nie znający ojczystej historii, jest jak człowiek bez pamięci i jak drzewo bez korzeni”. Recytując polskie wiersze i odgrywając fragment „Wesela” S. Wyspiańskiego uczniowie klasy II i przekonywali innych, że bez względu na okoliczności życiowe powinniśmy pamiętać, iż Polska jest w sercu każdego Polaka, „to droga w nas samych” i choć nie raz obczyzna kusi, to najlepiej w domu. Słowami W. Szymborskiej natomiast uświadamiali nam, iż można nie być patriotą i „mieć serce suche jak orzeszek”, „ale nie można owocować”.
Apel uświetniły jak zawsze utwory muzyczne przygotowane z uczniami naszej szkoły przez p. Annę Zakrzewską. Znalazły się wśród nich: „Rota” (w wykonaniu Alicji Krasnodębskiej z kl. I k), „Żeby Polska była Polską” (Agata Konarska, Sandra Jendrysiak z kl. II i), „Pytasz mnie” (Konrad Kowalczyk z kl. III m) oraz „Tango na głos i orkiestrę” (śpiewane i grane na skrzypcach przez Wiktorię Chmielewską z kl. VI b). Ostatnie dwa utwory pozostawiły w naszych sercach przekonanie, że „mamy szczęście, iż w tym momencie, żyć nam przyszło w kraju nad Wisłą” i pewnie takie jest nasze przeznaczenie, bo mamy tu misję do spełnienia. Oczywiście w tak ważnej patriotycznej uroczystości nie zabrakło sztandaru naszej szkoły pod opieką p. Marcina Ligęzy.

Anna Kanabrocka