Druki do pobrania

Druki do pobrania

kniga

Druki do pobrania:

WNIOSEK o opiekę świetlicową w czasie nauczania zdalnego

 

Zgłoszenie o przyjęcie do I klasy Szkoły Podstawowej dla uczniów z rejonu SP4

Wniosek o przyjęcie do I klasy Szkoły Podstawowej dla uczniów spoza rejonu SP4

Zgłoszenie o przyjęcie do oddziału zerowego dla dzieci z rejonu SP4

Wniosek o przyjęcie do oddziału zerowego dla dzieci spoza rejonu SP4

 

Druk U-04: Druk podania o przyjęcie do SP w ciągu roku szkolnego

Druk U-06: Druk podania o egzamin klasyfikacyjny

Druk U-07: Druk podania o egzamin poprawkowy

Druk U-08: Druk podania o podwyższenie oceny

Druk U-08_A: Druk podania o podwyższenie oceny zachowania

Druk U-09: Druk podania o zwolnienie z zajęć szkolnych

Druk U-09_A: Druk podania o zwolnienie z drugiego języka obcego

Druk U-09_B: Druk podania o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Druk U-10: Druk wniosku o uruchomienie nauczania indywidualnego

Druk U-11: Druk skierowanie na badania do PPP ucznia z trudnościami w pisaniu

Druk U-12: Druk wniosek o przebadanie w Poradni PP

Druk U 13: Druk wniosku o stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Druk U-14: Druk zgłoszenia do świetlicy szkolnej

 

Druk S-04: Druk karty kolonijnej

Druk S-05: Druk Arkusza monitoringu procesu wychowawczego – karta spotkań

Druk S-06: Druk Arkusza monitoringu procesu wychowawczego – karta rozmowy

Druk S-07: Druk karty wycieczki (.pdf)

Druk S-07: Druk karty wycieczki (.doc)

Druk S-07_B: Zgoda rodziców na wycieczkę

Druk S-11: Druk podania o wydanie duplikatu legitymacji